ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Ochrana osobních údajů zájemce o psychologické služby poskytované společností AMBULANCE 24 s.r.o., která je právnickou osobou, vedenou u Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou C 268431, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a a rovněž v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), jinak známým jako GDPR.

2. Uživatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů (dále společně vše jen jako "osobní údaje"):

  • - Jméno a příjmení
  • - Datum narození
  • - E-mail
  • - Telefonní číslo

3. Návštěvou internetových stránek psychologické ambulance AMBULANCE 24 s.r.o. nám rovněž sdělujete osobní údaje o vaší IP adrese, poloze, prohlížeči, systému nebo rozlišení obrazovky. Tyto osobní údaje jsou získávány prostřednictvím webových analytik Google a slouží pouze pro naši potřebu za účelem analýzy a zlepšování nabízených služeb. Jelikož jsou tyto údaje získávány a zpracovávány za účelem našich oprávněných zájmů, není požadován váš souhlas s tímto zpracováváním. Právním základem pro toto zpracování je nezbytnost pro účely oprávněných zájmů naší privátní psychologické ambulance. Více o ochraně osobních údajů společnosti Google najdete v jejich zásadách.

4. Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů privátní psychologickou ambulancí AMBULANCE 24 s.r.o., a to pro účely odpovědi na dotaz z kontaktního formuláře. Nezvolí-li zájemce o psychologické služby jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů správcem společnosti AMBULANCE 24 s.r.o., také pro účely zasílání informací a obchodních nabídek o plánovaných akcích organizovaných privátní psychologickou ambulancí AMBULANCE 24 s.r.o.

5. Uživatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat privátní psychologickou ambulanci AMBULANCE 24 s.r.o. o změně ve svých osobních údajích.

6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou popř. do odvolání. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7. Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8. Požádá-li uživatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu privátní psychologická ambulance AMBULANCE 24 s.r.o. povinna tuto informaci předat - má však právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí této informace.