CENÍK           

Naše ambulance nemá smlouvu se zdravotními pojišťovnami, nejsme nestátní zdravotnické zařízení.   

      Tel: 721 116 922 nebo pevná linka 222 766 193 

Vstupní psychologické vyšetření

vstupní vyšetření - součástí vstupního vyšetření není vyhotovení zprávy (zprávu vystavíme na druhém sezení)

1500 Kč

Psychologické testování (např. při volbě povolání)

60 - 180 minut

2000 Kč

Psychologická konzultace

60 minut

1000 Kč

Párová nebo rodinná psychologická konzultace

60 minut

 1800 Kč

PCA Psychoterapie

60 minut

1000 Kč

Vypracování komplexní zprávy mimo vyšetření

1000 Kč

Kurzy, školení, přednášková činnost 


Ceník je platný od 9. 3. 2023 (nejsme plátci DPH).

Individuálně