PŘEDNÁŠKY, WORKSHOPY

Vážené kolegyně, vážení kolegové. 

Po celý  školní rok pro Vás připravuji řadu tematických workshopů a přednášek, jejichž aktuální seznam naleznete vždy v událostech skupiny na FB a samozřejmě budou aktualizovány i zde.

Přednášky nejsou určeny pouze studentům příslušných oborů, ale jsou přístupné i široké veřejnosti.

Všechny níže uvedené události se budou konat v Praze, na adrese Neklanova 152/42, 128 00 Praha 2.

19. 12. 2020 - "Syndrom CAN" - SEMINÁŘ

16. 01. 2021  - "Nadané děti" - osobnostní a vzdělávací potřeby mimořádně nadaných dětí - SEMINÁŘ

20. 02. 2021 - "Vybrané psychodiagnostické metody a jejich praktické využití"

 

SYNDROM  CAN

SYNDROM CAN

  • Syndrom CAN (Child Abuse & neglect) představuje složitý sociální fenomén. Jde o soubor konkrétních forem neadekvátního zacházení s dítětem, které vedou k nedostatečnému naplňování jeho základních potřeb - potřeb biologických, emočních, pocitu bezpečí, jistoty, a tím k závažnému narušení až trvalému poškození vývoje, osobnosti, sebevědomí a mezilidských vztahů dítěte
  • Po skončení semináře obdrží všichni účastníci certifikát.
  • Přednášející: PhDr. Vera Nemesh
  • Termín: 19. 12. 2020 od 13.00 hod.
  • Cena: 500,- Kč
  • Místo konání: ONLINE + pokud nám to podmínky dovolí, tak i osobně na výše uvedené adrese
  • Počet míst je omezený!!

Závazná přihláškaAMBULANCE 24 s.r.o je členem Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR