Co nabízíme, a s čím vám můžeme pomoci?

V prvé řadě lidský a individuální přístup :-) a samozřejmě komplexní služby psychologické ambulance pro děti a dospělé. Poradenství, testování, diagnostika a psychoterapie.

PCA Psychoterapie

Rogersovská psychoterapie, jak ji u nás nazýváme podle jejího zakladatele Carla Rogerse, se řadí mezi humanistické psychoterapie. V současnosti se pro tento směr používá nejvíce termín "přístup zaměřený na člověka" PCA (Person-Centered Approach). Jedinečnost tohoto přístupu je v zaměření se na klienta jako aktivního činitele změn, oproti jiným směrům (analytickým či behaviorálním) zaměřených na symptomy a řešení problémů. Úkolem PCA terapeuta je pomoci klientovi nacházet jeho vlastní směr a facilitovat jeho proces změny.