Naše služby

Snažíme se poskytovat tu nejlepší péči a vytvořili jsme prostředí, kam se budete rádi vracet:-)

Ambulance klinické psychologie pro děti a dospělé

Komplexní služby psychologické ambulance pro děti a dospělé. Poradenství, testování, diagnostika.

PCA Psychoterapie

Rogersovská psychoterapie, jak ji u nás nazýváme podle jejího zakladatele Carla Rogerse, se řadí mezi humanistické psychoterapie. V současnosti se pro tento směr používá nejvíce termín "přístup zaměřený na člověka" PCA (Person-Centered Approach). Jedinečnost tohoto přístupu je v zaměření se na klienta jako aktivního činitele změn, oproti jiným směrům (analytickým či behaviorálním) zaměřených na symptomy a řešení problémů. Úkolem PCA terapeuta je pomoci klientovi nacházet jeho vlastní směr a facilitovat jeho proces změny.


Oxygenoterapie

Oxygenoterapie využívá pozitivních účinků zvýšeného přísunu kyslíku do lidského organizmu. Tato metoda je známá také pod názvem kyslíková terapie. Oxygenoterapie se úspěšně v lékařství používá již od 60. letech 20. století.   

  • Při akutních problémech oxygenoterapie pomáhá např.:  při  onemocnění průdušek, bronchitidě, bolestech hlavy, depresích, klimakteriu, celkové únavě, poruchách spánku.


Výjezdní služba

Od ledna 2021 bude opět v provozu i výjezdní služba po celé ČR. To znamená, že v případě potřeby přijedu k vám domů. Vhodné převážně pro klienty imobilní, pro klienty s autismem, se sociální fobií a nebo prostě pro ty, pro které je psychologické vyšetření či terapie příjemnější doma :-)