Co nabízíme, a s čím vám můžeme pomoci?

V prvé řadě lidský a individuální přístup :-) 

A samozřejmě komplexní služby psychologické ambulance pro děti a dospělé.  Naše činnost je zaměřená na překonání psychologických problémů jedince a rozvoj jeho osobnosti. Pomáháme dětem, mládeži i dospělým s poruchami chování, zdravotně postiženým, při volbě povolání, dále nabízíme poradenství manželské, sportovní a také psychoterapii.

PCA Psychoterapie

Rogersovská psychoterapie, jak ji u nás nazýváme podle jejího zakladatele Carla Rogerse, se řadí mezi humanistické psychoterapie. V současnosti se pro tento směr používá nejvíce termín "přístup zaměřený na člověka" PCA (Person-Centered Approach). Jedinečnost tohoto přístupu je v zaměření se na klienta jako aktivního činitele změn, oproti jiným směrům (analytickým či behaviorálním) zaměřených na symptomy a řešení problémů. Úkolem PCA terapeuta je pomoci klientovi nacházet jeho vlastní směr a facilitovat jeho proces změny.


Neposkytujeme zdravotní služby dle zákona č. 372/2011 Sb. (zákon o zdravotních službách)