SEKCE PRO STUDENTY

Výkonný výbor Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s. schválil ke dni 2.8. 2019 společnost AMBULANCE 24 s.r.o členem této asociace.  

Vážené kolegyně, vážení kolegové. 

přihlášky na "NALEJVÁRNU" neboli přípravu ke státnicím pro studenty oboru "Speciální pedagogika", "Vzdělávání dospělých" a "Andragogika" budou opět spuštěny v lednu 2020.

Příprava k obhajobě


  • Příprava k obhajobě je možná formou osobní či emailové komunikace. Společně si probereme otázky oponenta a vedoucího a připravíme si písemnou osnovu.
  • Příprava k obhajobě - 30 minut, cena 300,- Kč
  • Příprava k obhajobě + písemné zpracování otázek oponenta a vedoucího - 600,- Kč

Závazná přihláška

Příprava k obhajobám - září 2019